Doelen & werkwijze

Als Stichting Mukelenzu zetten we ons in om een stabiele bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het leven van deze dappere Kenianen.

Stichting Mukelenzu streeft de volgende doelen na:

  • Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Mukelenzu .
  • Realisatie van voorzieningen voor primaire levensbehoeften waaronder voldoende (drink)water, voedsel en sanitaire voorzieningen.
  • Bevordering van de lokale werkgelegenheid.
  • Toegankelijkheid van het gebied vergroten.
Kleermaakster in Mukelenzu

Kleermaakster in Mukelenzu

Alle activiteiten van de stichting worden uitgevoerd samen mét de bevolking van Mukelenzu en met respect voor hun natuur en cultuur.